Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.


Gwarancji nie podlegają:

  • naturalne zużycie,

  • uszkodzenia mechaniczne,

  • wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu,

  • zabrudzenia,

  • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania,


    Wszelkie pytania należy składać pisemnie na adres info@walizkownia.pl lub telefonicznie pod numerem 606206272