Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie formularza odstąpienia od umowy, wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: poczta e-mail : info@hurtowniawalizek.pl lub w formie pisemnej na ROGAL Jacek Rogowski Prężyńska 17 48-200 Prudnik

 Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. a.    dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
    b.    bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru do sprzedającego (kosztów wysyłki towaru),

  2. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od odstąpienia od umowy na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

  4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3.

  5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

  6. Odesłane towary powinny być nowe, nie noszące śladów użytkowania z kompletem metek.

  7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.