Regulamin:

1. Informacje o firmie

Firma „ROGAL” Jacek Rogowski, 48-200 Prudnik, Prężyńska 17, NIP 755-183-77-95 zajmuje się sprzedażą walizek, toreb podróżnych oraz torebek damskich, których jest bezpośrednim importerem. Siedziba firmy „ROGAL” znajduje się w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 17, telefon kontaktowy 606 206 272, adres e-mail: info@walizkownia.pl . Pracujemy od pon. do pt. w godzinach od 8 do 16. Oferta przedstawiona przez sklep „ROGAL” na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

2. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, które Kupujący dobrowolnie udostępnia Sprzedającemu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Udostępnione Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Kupujący posiada prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawienia i uzupełniania.

Nieudostępnianie swoich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres do doręczeń) wiąże się z niemożliwością realizacji zamówienia.

Szczegóły dotyczące polityki prywatności dostępne są pod adresem https://walizkownia.pl/content/3-polityka-prywatnosci

3. Prezentacja produktu w sklepie internetowym

Z przyczyn technicznych zdjęcia produktów prezentowane w sklepie internetowym „ROGAL” mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. W wypadku pytań/wątpliwości dotyczących produktu, jego zastosowań, wyglądu czy właściwości, prosimy przed zakupem nawiązać kontakt mailowy bądź telefoniczny.

4. Ceny i koszt wysyłki

Ceny na aukcjach są cenami brutto w walucie polskiej (PLN). Obowiązuje wartość ceny danego produktu w momencie złożenia zamówienia. Kupujący pokrywa również koszt wysyłki, w wysokości wskazanej na stronie internetowej.

5. Zamówienia i warunki sprzedaży

Towar jest wysyłany po zaksięgowaniu całej należności tj. wymaganej ceny towaru oraz kosztu wysyłki na koncie (numer wskazany poniżej) firmy Sprzedającego Wysyłka jest realizowana od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) za pośrednictwem kuriera DPD.

Dane konta, na które należy wpłacać należność za zakupiony towar wraz z kosztem przesyłki: Rogal, Jacek Rogowski, ul. Prężyńska 17, 48-200 Prudnik, nr konta: 47 1020 3714 0000 4002 0264 2437

Paczki wysyłane są na adres Kupującego podany w przy składaniu zamówienia.

6. Zwrot zakupionego towaru/Odstąpienie od umowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie formularza odstąpienia od umowy, wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: poczta e-mail : info@walizkownia.pl lub w formie pisemnej na ROGAL Jacek Rogowski Prężyńska 17 48-200 Prudnik

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
    b. bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru do sprzedającego (kosztów wysyłki towaru),

  2. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od odstąpienia od umowy na adres Sklepu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

  4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3.

  5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

  6. Odesłane towary powinny być nowe, nie noszące śladów użytkowania z kompletem metek.

  7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Reklamacje

Firma „ROGAL” jako sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

W wypadku wymiany zakupionego towaru na nowy, prosimy o kontakt pod numery telefonu lub adres mailowy, podane w pkt 1 niniejszego regulaminu. Kupujący ponosi wówczas koszty odesłania towaru, jak również ponownej wysyłki. Jeżeli wymiana jest konieczna ze względu na błąd Sprzedającego, koszt pokrywane są przez niego. Paczki wysyłane „za pobraniem” nie zostaną odebrane.

Odsyłając zakupiony towar do reklamacji Kupujący zobowiązany jest do opisania jego wady (nie dotyczy odstąpienia przez Kupującego od umowy w trybie opisanym w pkt 6 Regulaminu) i odesłania towaru na swój koszt i ryzyko wraz z załączonym, podpisanym własnoręcznie formularzem reklamacyjnym i zgłoszenia zaistniałej sytuacji niezwłocznie drogą mailową. Paczkę należy odesłać na wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu z dopiskiem DO DZIAŁU REKLAMACJI ZWROTÓW I REKLAMACJI FIRMY ROGAL. Produkt do reklamacji należy odesłać w oryginalnym opakowaniu. Paczki wysyłane „za pobraniem” nie będą odbierane. W wypadku uzasadnionej reklamacji. Sprzedający pokrywa koszty ewentualnej naprawy oraz odsyłki naprawionego lub nowego produktu.

Jeżeli podczas odbierania przesyłki Kupujący stwierdzi jej uszkodzenie bądź brak jakiegokolwiek z zamówionych towarów lub brak paragonu, jest zobowiązany do sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody (po podpisaniu odbioru paczki należy otworzyć ją i sprawdzić stan przesyłki oraz jej zawartość). W wypadku jej uszkodzenia lub braku w zawartość Kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest wysłać kuriera po odbiór uszkodzonego produktu, jednocześnie doręczając nowy produkt – wolny od wad oraz dostarczyć brakujący towar lub dowód zakupu. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r