Uszkodzona walizka podróżna na lotnisku - co robić?

Uszkodzona walizka podróżna na lotnisku - co robić?

Uszkodzony bagaż na lotnisku to nic przyjemnego, sprawdź co zrobić w takim wypadku i jak się zachować?

Brzydkie wgniecenia, rozdarcia materiału, zepsute zamki, połamane rączki lub urwane kółka – to sytuacje, na które klienci linii lotniczych narażeni są niemal podczas każdej podróży. Nawet najlepiej przygotowany wyjazd może zamienić się w koszmar, jeśli po dotarciu do celu okaże się, że nasza walizka lub torba podróżna nie wygląda tak, jak przed odlotem. Co zrobić w sytuacji uszkodzenia bagażu? Jak dochodzić swoich praw i jakiej rekompensaty oczekiwać? Podpowiadamy!

Uszkodzona walizka, a obowiązki przewoźnika

Dochodząc swoich praw w przypadku uszkodzenia walizki lub torby podróżnej, warto zapoznać się z przepisami Konwencji Montrealskiej z 28 maja 1999 roku. Zgodnie z art. 17 ust. 2 - „przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu zarejestrowanego, jeżeli tylko wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie, miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w czasie, gdy zarejestrowany bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika. W przypadku bagażu niezarejestrowanego, łącznie z przedmiotami osobistymi, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy albo z winy osób za niego działających.”. W praktyce oznacza to, że przewoźnik podnosi odpowiedzialność za bagaż rejestrowany nawet wtedy, gdy nie jest winien jego uszkodzenia. W przypadku bagażu podręcznego, który nie został zarejestrowany, przewoźnik odpowiada z kolei tylko wtedy, gdy szkoda miała miejsce z jego winy. Co ważne, zgodnie z art. 20 konwencji, przewoźnik zwalniany jest z odpowiedzialności za bagaż, jeżeli „szkoda wynikła z naturalnych właściwości, jakości lub wad własnych bagażu” oraz „może uchylić się od odpowiedzialności w całości bądź w części, jeżeli szkoda powstała w wyniku niedbalstwa albo innego niewłaściwego działania lub zaniechania osoby dochodzącej odszkodowania lub osoby, od której wywodzi ona swe prawa”.

Jak najszybciej zgłoś uszkodzenie walizki

Lądujesz w obcym kraju, przed Tobą długo wyczekiwany pobyt i przemieszczanie się z ulubioną torbą podróżną bądź walizką materiałową lub poliwęglanową. Ta jednak, po ściągnięciu z taśmy bagażowej, okazuje się być uszkodzona. Zamiast wpadać histerię, podejdź do sprawy racjonalnie. I zacznij działać, bo czas może mieć w tej sytuacji kluczowe znaczenie! Zaraz pod odebraniu uszkodzonej torby lub walizki , zgłoś się do odpowiedniego biura obsługi w hali przylotów. Przygotuj odcinek biletu lotniczego i kwit bagażowy, które będą Ci potrzebne podczas dochodzenia swoich praw. Sprawdź, czy w bagażu niczego nie brakuje i okaż bagaż pracownikowi działu reklamacji. Ten w Twojej obecności przejrzy walizkę lub torbę podróżną i sporządzi stosowny protokół PIR (Property Irregularity Report), który będzie potwierdzał złożenie reklamacji. Z pewnością zapyta Cię on również o wiek walizki lub torby. Jeśli ta jest starsza niż 1 rok, możesz otrzymać 90 % żądanej wartości, a gdy ma ponad 3 lata – maksymalnie 80 %.

Późniejsze zgłoszenie szkody

Fakt uszkodzenia bagażu najlepiej zgłosić jeszcze na lotnisku. Jeśli jednak zmiany w wyglądzie walizki bądź torby zobaczysz dopiero w domu lub hotelu – nie martw się. Licz się jednak z tym, że takiej sytuacji znacznie trudniej będzie Ci dowieść, że szkoda powstała, gdy bagaż znajdował się w rękach przewoźnika. By złożyć reklamację, skontaktuj się bezpośrednio z przewoźnikiem lub obsługującym go agentem handlingowym. Nim to zrobisz, zapoznaj się z warunkami reklamacji, które mogą różnić się między poszczególnymi liniami lotniczymi – na przykład w zakresie załączanych dokumentów. Przede wszystkim jednak, przygotuj rachunek za zakup walizki lub torby. Oszacuj też koszty ewentualnej naprawy bądź potwierdź, że ta nie jest możliwa. Razem z nimi wyślij na podany adres kopię biletu i kwitu bagażowego. Na złożenie reklamacji masz 7 dni – jeśli bagaż zostały zniszczony lub uszkodzony bądź 21 dni, gdy doszło dodatkowo do opóźnienia w wydaniu bagażu. Miej też na uwadze, że niektóre linie zastrzegają możliwość powiadomienia o uszkodzeniu bagażu tylko do 48 godzin od odebrania walizki lub torby. Inne zastrzegają sobie brak odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów o dużej wartości, jeśli te nie zostały odpowiednio zgłoszone bądź też, że kwoty rekompensaty mogą być mniejsze, jeśli bagaż był źle zapakowany lub zawierał przedmioty niedozwolone na pokładzie.

Uszkodzony bagaż – na jaką rekompensatę możesz liczyć?

Z chwilą zgłoszenia szkody – na lotnisku lub później, otrzymasz numer sprawy. Od tej chwili nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko czekać na decyzję linii lotniczej. Zgodnie z prawem, odszkodowanie wypłacane przez przewoźników ograniczone jest do kwoty 1000 SDR. SDR, czyli umowna jednostka monetarna, wyznaczana jest na podstawie koszyka walutowego, na który składają się: euro, jen, funt szterling i dolar amerykański. Po przeliczeniu, w zależności od aktualnego kursu walut, kwota ta wynosi około 5000 zł. Jednocześnie, wysokość rekompensaty nie może przekraczać wartości uszkodzonej walizki lub torby. Dlatego tak ważne jest, by przy składaniu reklamacji udowodnić jej koszt.

Na przyszłość – ubezpieczenie i zabezpieczenie bagażu

Jak uchronić się przed skutkami uszkodzenia bagażu? Najlepiej jeszcze przed samą podróżą! W tym celu warto wykupić specjalną polisę ubezpieczeniową. Walizkę lub torbę podróżna nadawaną do luku bagażowego można też „wzmocnić” poprzez stretchowanie, czyli owinięcie folią. Taki sposób nie tylko zmniejszy ryzyko zniszczenia bagaż, jak również jego otwarcia przez niepowołane osoby.

Podsumowując, po stwierdzeniu uszkodzenia bagażu:

  • zgłoś się do biura obsługi w hali przylotów,

  • wypełnij na lotnisku formularz reklamacyjny,

  • zapoznaj się z warunkami reklamacji przewoźnika,

  • reklamację w biurze lub u agenta przewoźnika złóż w ciągu 7 dni w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walizki oraz w ciągu 21 dni jeżeli bagaż przybył z opóźnieniem,

  • czekaj cierpliwie na rozpatrzenie sprawy.

Zostaw swój komentarz